150 years
150 years

Documenten

& voorwaarden

Hier vindt u allerlei documentatie over Degroof Petercam zoals onze algemene voorwaarden en andere belangrijke juridische documenten. Neem contact op met ons als u het document dat u zoekt niet vindt.
Algemene Voorwaarden
Algemeen Reglement der Verrichtingen
geldig vanaf 1 januari 2022
Algemeen Reglement der Verrichtingen
My Degroof Petercam: gebruiksvoorwaarden
Beleggersbescherming
Beleid betreffende het uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten
Beleid voor het beheer van belangenconflicten
Bescherming van de cliëntentegoeden
Deontologische code
Gedragscode
Indirect Clearing: direct client disclosure document
Engelstalig document
MiFID II: Informatie bestemd voor de niet-professionele cliënten
Plaatsen van uitvoering
2020 | Engelstalig document
Plaatsen van uitvoering
2019 | Engelstalig document
Procedure Legal Entity Identifier verkrijgen: handleiding
Security Settlement Instructions
Engelstalig document
Privacy
Charter voor werknemersprivacy
Handvest omtrent de bescherming van persoonsgegevens “Privacy Charter”
Tariefvoorwaarden
Basistarieven (execution only en ad hoc advies)
Tarieven voor cliënten met een overeenkomst van beleggingsadvies
Tarieven voor cliënten met een overeenkomst van discretionair vermogensbeheer
Wettelijke informatie
Algemeen beloningsbeleid
Beloningsbeleid "identified staff"
KI(I)D
Raadpleeg hier de documenten die verband houden met uw beleggingsproducten.

Sustainable Financing Disclosure Regulation (SFDR)
In de beleidscontext van de EU wordt duurzame financiering gedefinieerd als een reeks initiatieven die erop gericht zijn economische groei te ondersteunen en tegelijk de druk op het milieu te verminderen en rekening te houden met sociale aspecten en aspecten van goed bestuur. Daartoe is een belangrijk pakket regelgevende teksten gelanceerd om hiervoor een kader te creëren. Lees meer
Klachtenprocedure
logo
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België
+32 2 287 11 11
BTW BE 0403 212 172
RPR Brussel
Abonneer u
op onze blog
Blijft u graag op de hoogte van het laatste financiële nieuws? Abonneer u op onze blog en ontvang onze nieuwe blogartikels meteen in uw mailbox.
We respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam